ITV en autocaravanes i caravanes

Us fem un resum de les peculiaritats de passar la Inspecció Tècnica de Vehicles en caravanes i autocaravanes. En aquest article trobareu la informació sobre el preu, la periodicitat, els punts que es revisen i les multes relacionades amb la ITV.

Periodicitat 

Caravanes

No totes les caravanes estan obligades a passar la ITV. Només han de passar-la les que tinguin una massa màxima autoritzada (MMA) de més de 750 kg. Si la teva caravana no supera aquesta MMA no ha de sotmetre’s a aquesta inspecció periòdica.
En cas que sí que la superi, d’igual forma que els remolcs pesats de més de 750 kg., has de passar la primera ITV en passar 6 anys de la seva matriculació, i posteriorment cada 2 anys.

Autocaravanes

En el cas de les autocaravanes la periodicitat és igual a la dels turismes: la primera inspecció es realitza en passar els primers 4 des de la seva matriculació. En els següents 6 anys s’ha de realitzar cada 2 anys, fins que l’antiguitat del vehicle és de 10 anys. A partir d’aquest moment la inspecció ha de passar-se cada any.

Punts que es revisen

  • Documentació: es revisa que tota la documentació, tant d’autocaravanes com caravanes, sigui correcta
  • Instal·lació de gas: que no hi hagi fugides, que els components estiguin ben subjectes i en bones condicions. A més es comprova especificamente que la ventilació no estigui obstruïda i que la goma estigui en òptimes condicions. Recordeu que la goma ha de canviar-se cada 4 anys, per tant abans de passar la primera ITV hauràs de canviar-la i després d’això, fer-ho cada 4 anys, és a dir quan la caravana o autocaravana tingui 8 anys, 12, 16,…
  • Enganxament o bola de remolc: que estigui en bones condicions, sense danys.
  • Funcionament de les llums: de la mateixa forma que en un turisme, es comprova que totes les llums (intermitents, llums de fre,…) funcionin correctament.
  • Estat dels pneumàtics: A més de l’estat de desgast d’aquests també es comprova la data de fabricació per a saber si han caducat.

Preu de la ITV per caravanes i autocaravanes

En el cas de les autocaravanes el preu és similar al dels turismes, i com el preu de la inspecció dels turismes, varia segons la Comunitat Autònoma on la passis.
El preu de la inspecció tècnica de caravanes va des dels 30 € als 60 € depenent de la Comunitat Autònoma també.
A la pàgina web d’ITV podeu veure els diferents preus per a cada Comunitat Autònoma.
Important! No totes les estacionis ITV són aptes per a revisar autocaravanes i caravanes. Hauràs d’assegurar-te que el centre triat està habilitat per a això abans de demanar cita.

Sancions relacionades amb la ITV

A partir de l’1 de juny es van modificar les multes per circular amb la Inspecció Tècnica de Vehicles caducada, negativa o desfavorable.

Canvis en les sancions relacionades amb la ITV

Des de l’1 de juny de 2021 entren en vigor les modificacions que la Direcció General de Trànsit aplicarà a la Inspecció Tècnica de Vehicles, principalment centrades en les multes relacionades amb aquesta.
D’aquesta manera s’augmenten les sancions per conduir un vehicle amb la ITV caducada o que ha passat la inspecció amb un resultat negatiu o desfavorable.

Diferència entre ITV negativa i ITV desfavorable

Normalment, els factors que indiquen una ITV desfavorable solen coincidir i es relacionen amb fallades d’enllumenat i senyalització, elements de condicionament interior, emissions o pneumàtics, principalment.
A diferència de la ITV desfavorable que permet circular de l’estació d’ITV al taller i de tornada a l’estació, la ITV negativa suposa la completa immobilització del vehicle. Una ITV negativa pot ser causada per diverses faltes, entre elles, destaquen fallades en els frens, pèrdues de combustible, pneumàtics, etc.
Per tant, la diferència entre ambdues és la gravetat de la falta trobada en el vehicle, que condiciona si el vehicle pot circular, encara que només per a anar al taller a solucionar la falta, o no pot circular, obligant a moure el vehicle mitjançant grua fins al taller per a la seva reparació.
En tots dos casos es disposarà de dos mesos per a donar solució a la falta en un taller mecànic i tornar a passar de nou la inspecció.

Multes relacionades amb la ITV

Les multes varien entre 200 i 500 €, depenent de la gravetat de la infracció:
Circular amb la ITV caducada comporta una sanció de 200 euros, amb una reducció del 50% per ràpid pagament, i sense pèrdua de punts. Ser sancionat per aquest motiu també comporta l’obligatorietat immediata de realitzar la ITV.
En cas de circular amb un vehicle al qual se li han detectat defectes greus que comportin una Inspecció Tècnica desfavorable, la sanció serà també de 200 euros, amb descompte del 50% per ràpid pagament, i tampoc comporta pèrdua de punts.
La cosa es complica quan circulem amb un vehicle considerat no apte per a circular, per ser el resultat de la ITV negatiu. En aquest cas la sanció augmenta fins als 500 euros, no comporta pèrdua de punts, però no hi ha possibilitat de descompte per pagar abans.
També hi ha multes relacionades amb l’adhesiu de la ITV. Circular sense ella en un lloc visible del vehicle, normalment a la cantonada superior dreta del cristall frontal, suposa una infracció lleu sancionada amb 80 € i sense pèrdua de punts.

Tinc la ITV caducada?

L’adhesiu de la ITV és orientativa, marcant el mes i l’any en què s’ha de passar la pròxima inspecció. Per tant, per a saber si el teu vehicle té la ITV caducada has de saber la data exacta en què caduca. Tens tres maneres de saber-ho:
  • Consultant-ho en la nova app miDGT
  • Mirant en la part posterior de l’adhesiu on s’indica la data
  • Consultant l’informe de l’última inspecció

Fins quan puc circular? Creences populars que et poden costar una multa

Moltes persones creuen, erròniament, que disposen de 30 dies després de la data de caducitat de la ITV per a passar la inspecció. Uns altres creuen que poden passar-la durant tot el mes marcat en l’adhesiu, o fins i tot durant el mes següent al marcat.
La realitat és que el teu vehicle ha de passar la inspecció abans de la data exacta marcada per a la pròxima revisió. L’endemà ja pots ser sancionat per estar caducada.
Tampoc és certa la creença popular sobre que pots circular amb un vehicle amb la ITV caducada sempre que tinguis ja demanada cita prèvia i puguis acreditar-lo. Això no és així i, si un agent de circulació comprova la documentació d’un vehicle amb la ITV caducada sancionarà al conductor, encara que aquest li mostri que ja té concertada una cita amb un centre autoritzat.
Per a acabar us recomanem que, per a evitar sancions, demaneu hora en un centre autoritzat per a la realització de la Inspecció Tècnica de Vehicles amb suficient antelació. Depenent de la zona, aquests centres poden estar una mica saturats i no disposar d’hores lliures fins a passades unes setmanes, sobretot si el nostre horari per a poder anar és limitat.
Es pot passar la ITV fins a 30 dies abans de la seva data de caducitat, mantenint-se la data de la pròxima inspecció. És a dir, si la nostra ITV caduca l’1 de juliol, podrem passar-la des de l’1 de juny. Independentment del dia en què la passem la inspecció la pròxima serà sis mesos o un any després de l’1 de juliol, depenent de l’antiguitat del vehicle.
F
F
Twitter
LAlbaCaravaning on Twitter
Latest Tweet: Y
people follow LAlbaCaravaning
Twitter Pic Y
F
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found
Invalid username, no pictures, or instagram servers not found